Over Trilogos

Trilogos is een organisatie van ervaren talenten. Het is een samenwerking van vernieuwers die werken aan een hoger doel: het versterken van de democratische rechtsorde.

Tri & Logos

TRI – Al duizenden jaren onderscheiden beschavingen drie belangrijke krachtenvelden die elkaar beïnvloeden. Deze driedeling herkennen we nog steeds in onze samenleving:

  1. Het culturele krachtenveld,
  2. Het politieke krachtenveld,
  3. Het economische krachtenveld.

Bekendere voorbeelden hiervan zijn onderwijs (cultureel), overheid (politiek), en markt (economisch).

De democratische rechtsorde biedt kaders en regels voor elk van deze krachtenvelden afzonderlijk én voor hoe ze op elkaar inwerken. Elk krachtenveld heeft minstens één sociaal organisatorisch systeem dat het handelingsperspectief van burgers mogelijk maakt. Bijvoorbeeld:

  • Het onderwijssysteem binnen het culturele krachtenveld,
  • Het democratische systeem binnen het politieke krachtenveld,
  • Het monetaire systeem binnen het economische krachtenveld.

Innovaties binnen de democratische rechtsorde richten zich op het verbeteren van deze drie systemen, zodat burgers nieuwe mogelijkheden krijgen om te handelen.

LOGOS – In de filosofie verwijst “logos” naar rede, logica of het woord. Het staat voor de rationele orde die aan het universum ten grondslag ligt. Logos betekent een samenhangend geheel van universele wetmatigheden, ideeën of principes.

Wanneer we “logos” verbinden met de democratische rechtsorde, hebben we het niet over natuurwetten, maar over de wetmatigheden van het sociale leven. Deze zijn niet door de natuur gegeven, maar worden gecreëerd door bewust menselijk handelen. Deze wetmatigheden bestaan alleen dankzij het bewustzijn en de acties van mensen. Zonder dit bewuste handelen verliezen deze wetmatigheden hun kracht en invloed in de wereld.